Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 10-01-2016

Formanden bød velkommen og fortalte alle fremmødte, at de kunne finde alle relevante dokumenter på vores hjemmeside ungdommensteater.dk/generalforsamling

 1. Valg af dirigent

  1. Peter Andersen blev valgt uden modkandidat.

 2. Valg af referent

  1. Katrine Wang Whittlestone blev valgt uden modkandidat.

 3. Godkendelse af dagsordenen

  1. Dagsordenen blev godkendt.

 4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

  1. Referat fra sidste generalforsamling blev godkendt.

 5. Godkendelse af formandens beretning

  1. Peter Andersen læser sin formandens beretning op. Denne kan findes her: https://docs.google.com/document/d/1oIQ0RkIt48lfawZvby3kXuun1t3K88ezeTVI6CBK51w/edit?usp=sharing

  2. Formandens beretning blev godkendt

 6. Godkendelse af regnskab

  1. Regnskabet er godkendt.

 7. Behandling af indkomne forslag

  1. Man kan finde ændringsforslagene i dette bilag: https://docs.google.com/document/d/11Xp_dYdEAGzTs8vQS_cv0s-eBoP8qNTc6su9am-01nc/edit

   1. Ændringsforslag 1: Godkendt

   2. Ændringsforslag 2: Godkendt

   3. Ændringsforslag 3: Godkendt

   4. Ændringsforslag 4: Godkendt

   5. Ændringsforslag 5 med alle underpunkter: Godkendt

 8. Behandling af arbejdspapir for det kommende år

  1. Arbejdspapiret for 2016 kan findes her: https://docs.google.com/document/d/1p_9v6o2qy5tIGxC1ht7iOOMCHdkpPhJ-HX2h3YQc2dA/edit

  2. Peter Andersen minder om at arbejdspapiret er et forslag til den nye bestyrelse, og det ikke er noget den nye bestyrelse SKAL bruge, men fortæller at 2015 bestyrelsen har udarbejdet dette arbejdspapir og anbefaler at den nye bestyrelse bruger dette.

  3. Arbejdspapiret blev godkendt.

 9. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter

  1. Jonas Alexander Havstein Eriksen og Maureen Kathleen Tamara Gouldmann blev valgt som stemmeoptællere.

  2. Valg af formand

   1. Youssef Agerbo Halabi, Steffan Rosendahl Nielsen og Signe Gertz Jensen stillede op til formandsposten i Ungdommens Teater

   2. Youssef Agerbo Halabi blev valgt til formand for det kommende år

  3. Valg af næstformand

   1. Mikkel Birch stillede op til næstformandsposten i Ungdommens Teater

   2. Mikkel Birch blev valgt til næstformand for det kommende år

  4. Valg af kasser

   1. Emil Mohammed Wardeh og Signe Gertz Jensen stillede op til kassererposten i Ungdommens Teater

   2. Signe Gertz Jensen er blevet valgt til kasserer for det kommende år

  5. Valg af sekretær

   1. Peter Andersen stillede op til sekretærposten i Ungdommens Teater

   2. Peter Andersen er blevet valgt til sekretær for det kommende år

  6. Valg af 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer

   1. Nicolai Molter, Maria Linaa, Lisa Agnethe Falkenberg, Søren Berghøfer Mikkel Staugaard, Katrine Wang Whittlestone, Patrick Dalgaard Jensen, Steffan Rosendahl og Emil Mohammed Wardeh stillede op som menigt bestyrelsesmedlem i Ungdommens Teater

   2. Lisa Agnethe Falkenberg, Katrine Wang Whittlestone, Patrick Dalgaard Jensen, Steffan Rosendahl og Emil Mohammed Wardeh blev valgt som menige bestyrelsesmedlemmer for det kommende år  

  7. Evt. valg af suppleanter

   1. Nicolai Molter, Maria Linaa, Søren Berghøfer Mikkel Staugaard, Sofie Dragsbæk Jensen, Peter T. Mortensen, Philip Schmidt stillede op som bestyrelsessuppleant i Ungdommens Teater

   2. Suppleanterne blev valgt i følgende rækkefølge:

    1. Peter T. Mortensen

    2. Nicolai Molter

    3. Maria Linaa

    4. Philip Schmidt

    5. Sofie Dragsbæk Jensen

    6. Søren Berghøfer Mikkel Staugaard

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Jonas Alexander Havstein Eriksen stillede op som revisor og Louise Caspersen stillede op som revisorsuppleant for Ungdommens Teater

   1. Jonas Alexander Havstein Eriksen blev valgt som revisor for det kommende år

   2. Louise Caspersen blev valgt som revisorsuppleant for det kommende år

Dirigenten takkede af for en god generalforsamling og med et tillykke til den nyvalgte bestyrelse.

Den nye bestyrelse

På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt:

 • Formand: Youssef Agerbo Halabi
 • Næstformand: Steffan Rosendahl Nielsen
 • Kasserer: Pernille Dykjær
 • Sekretær: Marie Strøyberg
 • Menig: Lisa Agnethe Falkenberg
 • Menig: Alexander Leo Christiansen
 • Menig: Maria Linaa
 • Menig: Søren Staugaard

Derudover blev følgende valgt som suppleanter med denne rangering:

 1. Patrick Dalgaard Jensen

Som revisor og revisorsuppleant blev følgende valgt:

 • Revisor: Louise Caspersen
 • Revisorsuppleant: